Home > Rotaract

Wat is Rotaract?

Rotaract is de club voor jongeren tussen de 18 en de 35 jaar, werkend of studerend, die zich actief willen inzetten voor de maatschappij en daarbij hun grenzen willen verleggen. Enerzijds betekent dit dat goede doelen in binnen- en buitenland worden ondersteund. Vaak zijn deze doelen groepen mensen die het minder getroffen hebben en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Anderzijds wordt er veel geleerd en ervaring opgedaan door het organiseren van projecten, het volgen van trainingen en workshops en door bedrijfsbezoeken of sprekers. Een Rotaracter is ambitieus, enthousiast, sociaal betrokken, heeft een brede interesse en een internationale blik.

Video illustratie van Campus Rotaract Club of Davis:

Wie is Rotaract club Amsterdam?

Rotaract Amsterdam is de lokale Rotaract club in Amsterdam en één van de 43 Rotaractclubs in Nederland. De leden van Rotaract Amsterdam komen tweewekelijks op woensdagavond bij elkaar in café De Jaren in Amsterdam.

Projecten

Rotaract Amsterdam steunt per jaar meerdere goede doelen met verscheidene projecten. Deze steun is tweeledig; enerzijds kan dit van financiële aard zijn, anderszijds is het een actieve bijdrage waarbij de leden actief bij betrokken zijn. Lees meer over projecten hier.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast diverse projecten is ook de persoonlijke ontwikkeling van de leden een belangrijke factor binnen de club. Door het gezamelijk organiseren van projecten werken de leden samen met mensen met verschilende achtergronden, opleidingen en opvattingen. Ook worden  verschillende trainingen aangeboden om sociale en bestuurlijke vaardigheden verder te ontwikkelen.

Sociale activiteiten

Naast het organiseren van projecten is het sociale aspect ook belangrijk bij Rotaract. Uiteraard ontstaan er vriendschappen tussen de leden van de eigen club of andere clubs. Op regelmatige basis worden activiteiten georganiseerd in samenwerking met andere clubs zoals gala’s, weekendjes weg of culturele uitstapjes.

Samenwerking

Rotaract werkt nauw samen met de Rotary clubs in Nederland. Doordat iedere Rotaractclub één of meerdere Rotary contactclubs heeft en daarmee structureel contact onderhoudt, staat deze samenwerking garant voor leuke initiatieven. Zo worden de Rotaract leden bijvoorbeeld uitgenodigd voor bijeenkomsten met interessante gastsprekers en bedrijfsbezoeken en worden gezamenlijke projecten georganiseerd. Door deze nauwe samenwerking ontstaat een groot netwerk van mensen met ervaring en kennis.

Geschiedenis van Rotaract

De naam Rotaract is afgeleid van Rotary in Action. Rotaract is de jongerenafdeling van Rotary en werd gesticht in 1968 door Rotary International, een wereldwijde vereniging van serviceclubs. Rotaract is een wereldwijde organisatie met ruim 176.000 leden, verdeeld over 156 landen.

Nederland

De 43 clubs in Nederland zijn zowel in de grote steden als in kleine dorpen te vinden. Rotaract Nederland heeft op dit moment ongeveer 450 leden. Nederland telt 7 districten: D1550, D1560, D1570, D1580, D1590, D1600 en D1610.

Meer informatie over Rotaract Nederland: http://www.rotaract.nl

Europa

Op Europees niveau wordt Rotaract vertegenwoordigd door E.R.I.cropped-eric-logo-since88-314x821C. (European Rotaract Information Centre). Dit overkoepelende bestuur wordt aangestuurd door de vertegenwoordigers van ieder land. Het doel is om informatie uit te wisselen en Rotaracters vanuit heel Europa bij elkaar te brengen. Nederland en België hebben een grote rol gespeeld bij de oprichting en hervorming van dit orgaan.

Illustratie van wat een rotaracter is volgens ERIC:

Meer informatie:

European Rotaract Information Centre (E.R.I.C.)): http://rotaracteurope.org/

Rotary

Rotary International is de internationale organisatie die wordt gevormd door de lokale Rotary Clubs. De organisatie omschrijft haar doel als het samenbrengen van beroepsleiders en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen, het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld.

Rotaractors! from European Rotaract on Vimeo.

Het motto van Rotary is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.

Rotary in Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in totaal ruim 19.000 leden.

index

 

 

Meer informatie: http://rotary.nl/