Home > Rotaract

Rotaract Amsterdam

Rotaract Amsterdam is de serviceclub voor jongeren tussen de 18 en de 35 jaar, werkend en/of studerend in Amsterdam, die zich actief willen inzetten voor de maatschappij en ontwikkelen op het gebied van (persoonlijk) leiderschap. Rotaract Amsterdam is een diverse club van gelijkgestemden en steunt goede doelen, zowel lokaal als (inter)nationaal. Wij zetten ons actief in voor mensen die het minder getroffen hebben en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarnaast kun je bij Rotaract Amsterdam leiderschapservaring opdoen door het organiseren van maatschappelijke projecten, het volgen van trainingen en workshops, het bijwonen van (internationale) congressen, bedrijfsbezoeken en lezingen van boeiende sprekers.

Een Rotaracter is ambitieus, enthousiast, sociaal betrokken, heeft een brede interesse en een internationale blik.

Rotaract (Inter)nationaal

Rotaract Amsterdam is één van de 43 Rotaractclubs in Nederland. In heel Europa zijn er meer dan 20.000 Rotaracters, verdeeld over 47 landen. Wereldwijd hebben we zelfs meer dan 176.000 leden! Als Rotaracter heb je veel mogelijkheden om Rotaracters over de hele wereld te ontmoeten.

Video illustratie van Campus Rotaract Club of Davis:

Wie is Rotaract club Amsterdam?

Projecten

Rotaract Amsterdam steunt jaarlijks verschillende goede doelen met bijzondere projecten. Deze steun is tweeledig: soms halen wij via (zelf georganiseerde) fundraisers geld op voor een goed doel en soms bieden we hands-on hulp. Lees meer over onze projecten hier.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast diverse projecten is ook de persoonlijke ontwikkeling van de leden een belangrijke factor binnen de club. Door het gezamelijk organiseren van projecten werken de leden samen met mensen met verschillende achtergronden, opleidingen en opvattingen. Ook worden er lezingen, bedrijfsbezoeken en trainingen aangeboden om sociale en bestuurlijke vaardigheden verder te ontwikkelen.

Sociale activiteiten

Naast het organiseren van projecten is het sociale aspect ook belangrijk bij Rotaract. Uiteraard ontstaan er vriendschappen tussen de leden van de eigen club of andere clubs. Op regelmatige basis worden (inter)nationale activiteiten georganiseerd in samenwerking met andere clubs uit binnen- en buiteland, zoals gala’s, weekendjes weg of culturele uitstapjes.

Samenwerking

Rotaract werkt nauw samen met de Rotary clubs in Nederland. Iedere Rotaractclub heeft één of meerdere Rotary contactclubs en onderhoudt daarmee structureel contact. Zo worden de Rotaract leden bijvoorbeeld uitgenodigd voor bijeenkomsten met interessante gastsprekers en bedrijfsbezoeken en worden gezamenlijke projecten georganiseerd. Door deze nauwe samenwerking ontstaat een groot netwerk van mensen met ervaring en kennis.

Geschiedenis van Rotaract

De naam Rotaract is afgeleid van Rotary in Action. Rotaract is de jongerenafdeling van Rotary en werd gesticht in 1968 door Rotary International, een wereldwijde vereniging van serviceclubs. Rotaract heeft wereldwijd ruim 176.000 leden, verdeeld over 156 landen.

Nederland

De 43 clubs in Nederland zijn zowel in de grote steden als in kleine dorpen te vinden. Rotaract Nederland heeft op dit moment ongeveer 450 leden. Nederland telt 7 districten: D1550, D1560, D1570, D1580, D1590, D1600 en D1610.

Meer informatie over Rotaract Nederland: http://www.rotaract.nl

Europa

Op Europees niveau wordt Rotaract vertegenwoordigd door E.R.I.cropped-eric-logo-since88-314x821C. (European Rotaract Information Centre). Dit overkoepelende bestuur wordt aangestuurd door de vertegenwoordigers van ieder land. Het doel is om informatie uit te wisselen en Rotaracters vanuit heel Europa bij elkaar te brengen. Nederland en België hebben een grote rol gespeeld bij de oprichting en hervorming van dit orgaan.

Illustratie van wat een rotaracter is volgens ERIC:

Meer informatie:

European Rotaract Information Centre (E.R.I.C.)): http://rotaracteurope.org/

Rotary

Rotary International is de internationale organisatie die wordt gevormd door de lokale Rotary Clubs. De organisatie omschrijft haar doel als het samenbrengen van beroepsleiders en leiders uit de zakenwereld die humanitaire diensten verlenen, het bevorderen van hoge ethische standaarden in alle beroepen en het helpen bij het opbouwen van goodwill en vrede in de wereld.

Rotaractors! from European Rotaract on Vimeo.

Het motto van Rotary is “Service above Self”, waarmee wordt bedoeld: je eigenbelang ondergeschikt maken aan dat van de maatschappij.

Rotary in Nederland is verdeeld in 7 districten die elk worden geleid door een gouverneur. Rotary in Nederland telt circa 500 clubs met in totaal ruim 19.000 leden.

index

Meer informatie: http://rotary.nl/