Home > HOME

Rotaract Amsterdam is de serviceclub voor jongeren vanaf 20 jaar, werkend en/of studerend in Amsterdam, die zich actief willen inzetten voor de maatschappij en ontwikkelen op het gebied van (persoonlijk) leiderschap. Wij zijn een diverse club van gelijkgestemden en steunen goede doelen, zowel lokaal als (inter)nationaal. Wij zetten ons actief in voor mensen die het minder getroffen hebben en die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Daarnaast kun je bij ons leiderschapservaring opdoen door het organiseren van maatschappelijke projecten, het volgen van trainingen en workshops, het bijwonen van (internationale) congressen, bedrijfsbezoeken en lezingen van boeiende sprekers.

Projecten

Wij steunen jaarlijks verschillende goede doelen met bijzondere projecten. Deze steun is tweeledig: soms halen wij via (zelf georganiseerde) fundraisers geld op voor een goed doel en soms bieden we hands-on hulp. Lees meer over onze projecten hier.

Persoonlijke ontwikkeling

Naast diverse projecten is ook de persoonlijke ontwikkeling van de leden een belangrijke factor binnen de club. Door het gezamelijk organiseren van projecten werken de leden samen met mensen met verschillende achtergronden, opleidingen en opvattingen. Ook worden er lezingen, bedrijfsbezoeken en trainingen aangeboden om sociale en bestuurlijke vaardigheden verder te ontwikkelen.

Sociale activiteiten

Naast het organiseren van projecten vinden wij het als club ook erg belangrijk om het clubgevoel te versterken. Maandelijkse borrels, clubactiviteiten, gala’s en een clubweekend, voor ieder wat wils. Zo ontstaan er vriendschappen tussen de leden van de eigen club of andere clubs. Op regelmatige basis worden aanvullende (inter)nationale activiteiten georganiseerd in samenwerking met andere clubs uit binnen- en buiteland, zoals congressen, weekendjes weg of culturele uitstapjes.

Samenwerking

Rotaract werkt nauw samen met de Rotary clubs in Nederland. Iedere Rotaractclub heeft één of meerdere Rotary contactclubs en onderhoudt daarmee structureel contact. Zo worden de Rotaract leden bijvoorbeeld uitgenodigd voor bijeenkomsten met interessante gastsprekers en bedrijfsbezoeken en worden gezamenlijke projecten georganiseerd. Door deze nauwe samenwerking ontstaat een groot netwerk van mensen met ervaring en kennis.