Home > LID WORDEN

Ben jij ambitieus, enthousiast en sociaal betrokken? Heb je een brede interesse en een internationale blik? Wil je je graag inzetten bij lokale projecten voor mensen die het minder getroffen hebben?

Wil je je bovendien persoonlijk ontwikkelen door het gezamelijk organiseren van projecten met mensen met verschilende  achtergronden, opleidingen en opvattingen? En het bijwonen én organiseren van presentaties en trainingen?

Neem dan contact met ons op via: bestuur@rotaractamsterdam.nl.