Home > Projects > Kerstgeschenk Rotaract Amsterdam | HVO Querido

Kerstgeschenk Rotaract Amsterdam | HVO Querido

Een jaarlijks terugkerend succes, het Rotaract kerstpakkettenproject! In het weekeinde van 29 en 30 november stonden de leden van Rotaract Amsterdam vol enthousiasme verdeeld over een aantal shifts bij supermarkt Dirk van den Broek aan de Rijnstraat te Amsterdam. Het winkelende publiek werd gevraagd een extra boodschap aan te schaffen voor het goede doel. Al deze boodschappen werden ingezameld om er vervolgens een prachtig kerstpakket van te maken. De actie werd door het publiek met veel enthousiasme ontvangen en in de meeste gevallen werd ten minste één product gedoneerd. Met als uitschieter iemand die een volledig gevuld mandje doneerde!

De ingezamelde boodschappen werden vervolgens bij Vlaming verhuizingen in Diemen opgeslagen en over de kerstpakketten verdeeld. En het resultaat was overdonderend: op zondagavond negen uur stonden er 181 kerstpakketten klaar om uitgedeeld te worden!

Als goede doel werd dit jaar gekozen voor de stichting HVO Querido. Deze organisatie in Amsterdam biedt ondersteuning, begeleiding en verzorging aan mensen die zelf opnieuw de regie over hun leven willen krijgen, maar daarbij wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Hierbij kan gedacht worden aan mensen met maatschappelijke, psychosociale en/of psychiatrische problemen.

Uiteindelijk zijn op zaterdag 13 december alle kerstpakketten afgeleverd op diverse locaties van HVO Querido. De blije gezichten maken dit project ieder jaar weer zeer de moeite waard en voor herhaling vatbaar! Volgend jaar een nieuwe editie!

Nogmaals dank naar iedereen die zijn/haar bijdrage heeft geleverd aan dit prachtige project! In het bijzonder Shanti Changa (HVO Querido), Casper Vlaming (Vlaming Verhuizingen), Peugeot Nederland, Harry Mulder (Mupla  Verpakkingen), dhr. Van Zanen (Dirk van den Broek), Erica Meijers (PepsiCo), Drukkerij Orange Copy en John Pruijn (Cognitor Administraties en Adviezen).